Tempe og Leira
Menighet

adresser | telefonkatalogen | kontakt oss                 

Meny

Strinda prosti

Dagens bibelord


Siden er ikke publisert enda, eller eksisterer ikke

Aktiviteter
Prostigudstjeneste. Hoeggen kirke
31.05.2015 11:00
Høymesse Tempe
07.06.2015 11:00
Høymesse Bratsberg
14.06.2015 11:00
Høymesse Leira
21.06.2015 11:00
Friluftsgudstjeneste
28.06.2015 11:00

Bestilling av dåp

Bestilling av dåp

Påmelding til konfirmasjon
Konfirmasjon 

Forespørsel om vigsel
Forespørsel om vigsel

De siste

Innlogging

Nyhetsbrev

Tempe og Leira menighet
Holtermanns veg 30
7031 Trondheim

Kommentarer til sidene sendes til:
Redaktør; Anne Berit Kvaal eller post.tempe@kirken.trondheim.no